O nás

Členky: Beáta Kalinová, Marta Valúchová, Daniela Molnárová, Ľubomíra Szentiványiová a Jana Palková .
spevacka_zlozka

Spevácka zložka

Speváčky pochádzajú zo Spiša, Oravy a dve z nich majú  aj rusínske korene. Momentálne pôsobia všetky pracovne  v Poprade, kde sa aj pravidelne stretávajú.

V minulosti sme pôsobili v rôznych speváckych zoskupeniach, napríklad v ženskej speváckej skupine Slovenka z Popradu, doprevádzali spevom folklórny súbor Vagonár,  Vagonár – stará škola z Popradu, Bystrianka, Jánošík zo Svitu ale k speváckej histórii našich členiek  patrí aj pôsobenie v Popradskom detskom speváckom zbore, či ľudových dedinských folklórnych skupinách na Orave a vedenie detského folklórneho súboru v Ľubici.

 Naša spevácka zložka má už tiež svoju krátku históriu, niektoré naše členky sa postupne menili a dnes tvoríme hlasovo, ľudsky a temperamentom a energiou vyvážený malý 5-členný ženský spevácky kolektív.“

Hudobná zložka

Hudobnú zložku Jaščurečiek  tvorí hudobné zoskupenie Borovec s akordeonistom, spevákom a tanečníkom Danielom Rackovským z Jánoviec  a spevákom a huslistom Tomášom Zajacom zo Šuňavy. Tomáš hrá a spieva vo fokl. Súbore v Šuňave a v rockovej kapele Vetrofka a Daniel spieva a tancuje vo folklórnom súbore Čačina v Spišskej Novej Vsi. Daniel však prispieva aj svojimi choreografickými úpravami k našim tanečným vystúpeniam.

Naďalej aktívne spolupracujeme aj so skúsenými hudobníkmi z hudobnej zložky folklórneho súboru Jánošík, a to akordeonistom Róbertom Friesom, hráčom na basu Pavlom Bebčákom. Pri cimbalový doprovode našich vystúpení spolupracujeme s Romanom Harvanom.

Našou súčasťou sa stal aj skvelý mladý huslista Dominik Palma, ktorý je absolventom štátneho konzervatória v Košiciach a momentálne študuje na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

20180519_163449

Jašterička - v tradičných predstavách na Slovensku pozitívny symbol vrtkosti, múdrosti, dobrého osudu.

Z tradičných povier Vám dávame do pozornosti najmä to, že človek, ktorý do Juraja (24. apríl) stretol jašteričku, mal byť po celý rok vrtký a šikovný. A kto pred týmto dňom jašteričku aj pohladkal, mal získať schopnosť liečiť chorých ľudí dotykom rúk. A dokonca ten, kto zachránil jašteričku, zabezpečilo mu to ochranu pred hadmi.

A nezabudnime: vidieť jašteričku – chránený užitočný prvok našej fauny nie je vôbec bežné, keďže sú plaché a vyhľadávajú len slnečné a teplé miesta. Ponúkame Vám teda výnimočnú príležitosť vidieť naživo a nablízko Jaščurečky.